Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền quốc tế và Việt Nam được cung cấp bởi VinaETech!

Tên miền Đăng ký mới Gia hạn Transfer
.com 200k 200k 200k
.net 200k 200k 200k
.org 200k 200k 232k
.info 200k 200k 232k
.biz 235k 235k 188k
.xyz 235k 235k 188k
.tv 560k 560k 420k
.me 560k 560k 420k
Tên miền Đăng ký mới Gia hạn Transfer
.vn 740k 470k 470k
.com.vn 610k 340k 340k
.net.vn 610k 340k 340k
.biz.vn 610k 340k 340k
.pro.vn 400k 200k 200k

Bảng giá cập nhật ngày 04/03/2017 và chưa bao gồm VAT.